Underläkare , Urologiska kliniken

HoS:2019:31

Urologi är en mindre specialitet med stora möjligheter till ett varierat och utvecklande arbete med patienter i alla åldrar. Urologiska kliniken erbjuder en praktisk struktur enligt SoS målbeskrivning för ST-utbildning i urologi.

Urologiska kliniken har drygt 100 anställda, varav tretton specialistläkare och nio ST-läkare. Verksamheten är i hög grad inriktad mot högspecialiserad vård, vilken omfattar ungefär 40 % av klinikens verksamhet. Samtliga delar inom basal...
Ansök här
Kommun: Örebro Företag: Region Örebro län Position: Läkare Arbetstid: Heltid Arbetsform: 6 månader eller längre Sista ansökningsdatum: 27 Januari, 2019 Publicerad: 21 Januari, 2019
Karta
Publicerat på jobb.nu 11 Januari, 2019