RIF - samordnare till Avdelningen för domstolsutveckling

Enheten för digital mål- och ärendehantering bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar.

I detta arbete ingår att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd. RIF-samordningsfunktionen (Rättsväsendets informationsförsörjning) hör till denna enhet. Det pågående utvecklingsarbetet innebär att behovet av samordning och kvalitetssäkring av avdelningens...
Ansök här
Kommun: Jönköping Företag: Domstolsverket Position: Kvalitetssamordnare Arbetstid: Heltid Arbetsform: Tillsvidare Sista ansökningsdatum: 25 Januari, 2019 Publicerad: 18 Januari, 2019
Karta
Publicerat på jobb.nu 11 Januari, 2019