Psykiatrisjuksköterska till Uppland

Specialistutbildad psykiatrisjuksköterska med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård och somatisk vård.
Psykiatriavdelning 2 har tolv vårdplatser för utredning, diagnostisering, behandling och vårdnivåbedömning av patienter med huvudsakligen affektiva sjukdomar delvis relaterade till åldrandet och ofta förekommande suicidalitet samt i vissa fall kognitivt sviktande funktioner.

Journalsystem: Cosmic
Stor flexibilitet gällande arbetstider.
Alla perioder som du kan arbeta är av...
Kommun: Uppsala Företag: Nordisk Vårdinsats AB Position: Sjuksköterska, grundutbildad Sista ansökningsdatum: 31 Maj, 2019 Publicerad: 18 Januari, 2019
Karta
Publicerat på jobb.nu 11 Januari, 2019